ศสค.ลำพูน สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการชงกาแฟและเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตามโครงการฝึกวิชาชีพพนักงานชงกาแฟและเครื่องดื่ม (กระทิง Barista) ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง สามารถนำไปประกอบอาชีพที่อิสระสร้างรายได้เลี้ยงชีพภายหลังพ้นโทษได้


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้เป็นวิทยากร ฝึกอบรมการชงกาแฟและเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตามโครงการฝึกวิชาชีพพนักงานชงกาแฟและเครื่องดื่มร้อน/เย็น (กระทิง Barista) จำนวน 4 วัน ในวันที่ 29 มิถุนายน 6, 20 และ 23 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำกลางลำปาง เพื่อให้เกิดความรู้ สร้างความเข้าใจ มีทักษะทางอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพที่อิสระสร้างรายได้เลี้ยงชีพภายหลังพ้นโทษได้ ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง