ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวแรงงานจังหวัดลำพูนที่กลับมาจากประเทศอิสราเอล เพื่อวางแผนช่วยเหลือ (จำนวน 2 ราย) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวแรงงานจังหวัดลำพูนที่กลับมาจากประเทศอิสราเอล เพื่อวางแผนช่วยเหลือ (จำนวน 2 ราย) ได้แก่ (นายภาคีนัย มูลใจ) อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 143 ม.1 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีภาระต้องดูแลบุตรชาย อายุ 6 ปี และดูแลบิดามารดา และ(นายอุเทน มีธรรม) อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 84 ม.8 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน อาศัยอยู่กับภรรยา บุตรชาย 2 คน อายุ 12 ปี และ บุตรอายุ 6 ปี ในการนี้ศูนย์ฯ ได้หารือเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว และการฝึกทักษะอาชีพ ต่อไป