ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ในการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ในการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 และให้ความรู้ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้แก่ “หลักสูตร เบาะรองนั่งและหมอนอิงเพื่อสุขภาพ” บ้านแม่กุ้งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่