ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว เพื่อสนับสนุนค่าแรงงานสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว เพื่อสนับสนุนค่าแรงงานสตรี ได้แก่กลุ่มอาชีพบ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 30 ราย) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่