ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว เพื่อสนับสนุนค่าแรงงานสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว เพื่อสนับสนุนค่าแรงงานสตรี ได้แก่กลุ่มอาชีพบ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (จำนวน 30 ราย)และกลุ่มอาชีพบ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 15 ราย) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่