ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ ได้แก่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 12 คน) และบ้านผาหมอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 12 คน) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่