ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก (จำนวน 24 ราย) บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่