ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ (จำนวน 24 ราย) บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน