ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ของ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลปิงโค้ง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ อิ่นแก้ว ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 12 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่