ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 และประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน App Line “ESS Help me” ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ปักหมุดหยุดเหตุ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีหินโมคคัลลาน บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน App Line “ESS Help me” ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ปักหยุดเหตุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่