ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก “หลักสูตรจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติกหวายเทียม” ณ ศาลาประจำหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก