ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีห้อม บ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่