ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มสตรีและครอบครัว กลุ่มชุมชนหนองหลวง เทศบาลเมืองตาก อ.เมือง จ.ตาก “หลักสูตรกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด” โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตาก และ เจ้าหน้าที่กศน.ตำบลไม้งาม เข้าร่วมเข้ารับฟังการประชาคมดังกล่าว ณ ห้องประชุมของชุมชนหนองหลวง เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก