ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแสนคำ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานปัก” ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านแสนคำ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่