ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566“หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่” ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ณ ที่ทำการอาสาพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเพชรชมภู ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก