ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สรุปบทเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่” ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สรุปบทเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่” ณ บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน