ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น เพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการดูแลบุตร การใช้ชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ณ มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่