ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปบทเรียน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปบทเรียน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตรเบาะรองนั่งและหมอนอิงเพื่อสุขภาพ” ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่