ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปบทเรียน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานปักผ้าฝ้ายสมัยนิยม”

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปบทเรียน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานปักผ้าฝ้ายสมัยนิยม” ของกลุ่มสตรีและครอบครัวเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน