ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน“หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 3/66

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 3 คน ได้แก่ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 3/66 (ร้านกาแฟ&ขนมปังปิ้ง RIN 239 Coffee : ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) “หลักสูตรบาริสต้าสร้างร้ายได้” รุ่นที่ 2/66 (ร้านติดกลิ่น : ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่) และ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 3/66 (ร้าน Enjoy Moka Pot ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่