ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 3 คน ได้แก่ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 1/66 (ร้านทอยส์ คอฟฟี่ : ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน) “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 2/66 (ร้านอุ๋ยซัง กาแฟข้างวัด : ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน) และ “หลักสูตรน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้สร้างรายได้” รุ่นที่ 1/66 (ร้าน“ชง กะ ปั่น” : ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน