ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 2 คน ได้แก่ “หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้” (ครัวจิราภรณ์ : จัดเลี้ยงโต๊ะจีนในโอกาสพิธีต่างๆ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ “หลักสูตร ตำยำ by 072” (ร้านตำยำสไตล์คุณย่า : ร้านที่บ้าน จัดส่งแบบ Delivery ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน