ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักและถักโครเซต์” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักและถักโครเซต์” กลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่