ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพที่สำเร็จการอบรมจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์กลุ่มอาชีพที่สำเร็จการอบรมจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 5 กลุ่ม) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่