ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ และประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว เพื่อพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า อยู่รอดยุคโควิด ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่กุบูรพา ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ฯ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน กิจกรรม โครงการต่างๆ ให้กับ คณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่กุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก