ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอาชีพสตรี และหารือเกี่ยวกับกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กลุ่มตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า” จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอาชีพสตรี และหารือเกี่ยวกับกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลงาน New Product Creative สู่ตลาดก้าวไกล สนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างมั่นคง ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว “กลุ่มตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า” พร้อมสมาชิกกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลทาสบเส้า บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน