ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ทต.วังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) โดยมีนายวิชัย วงศ์บุญมา รองปลัดเทศบาลตำบลวังดิน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังดิน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน