ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ทต.ศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน) โดยมีนาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน