ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ทต.ท่าเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) โดยมีนางโศรดา แปงจันเขียว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (เป็นผู้แทน) นายกเทศมนตรีตำบลท่าเชียงทอง เข้ารับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน