ศสค.ลำพูน ร่วมใจจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดตกแต่งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ และตกแต่งสถานที่ พร้อมผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ (รั้ว) บริเวณทางด้านหน้าศูนย์ฯ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 47 คน และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ถวายพระชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ