ศสค.ลำพูน ร่วมใจจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดตกแต่งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารตึกอำนวยการชั้น 1 และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ บริเวณทางด้านหน้าศูนย์ฯ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 48 คน และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ถวายพระชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ