ศสค.ลำพูน ร่วมแต่งกายเสื้อสีเหลือง (ทุกวันจันทร์) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายเสื้อสีเหลือง (ทุกวันจันทร์) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งศูนย์ฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ (ภายในอาคาร) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดแนวรั้ว บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ตลอดทั้งปี