ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์ สาธิตอาชีพ ให้บริการประชาชน

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และศูนย์สานสายใยห่วงใยกันอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้ศูนย์ฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ แจกสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนเพิ่มเพื่อน ESS Help me และสาธิตอาชีพ “สายคล้องแมส” ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน