ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล (กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ประจำปี 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล (กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ประจำปี 2566 จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วยตัวแทน อปท.ทุกแห่ง 57 คน ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน