ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น” ให้กับผู้ต้องขังกลุ่มพักการลงโทษ เรือนจำจังหวัดลำพูน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น” ให้กับผู้ต้องขังกลุ่มพักการลงโทษ จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ สำหรับผู้ต้องขังกลุ่มพักการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในเรือนจำจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน