ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม คิด ดี ออแกไนท์ (Kid Dee Organize) “กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การจีบผ้า” ภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูและเสริมพลังเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม คิด ดี ออแกไนท์ (Kid Dee Organize) “กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การจีบผ้า” ภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูและเสริมพลังเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนที่อยู่ระหว่างฝึกอบรมจำนวน 10 คน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ เทคนิค วิธีการจีบผ้า รูปแบบลายต่างๆ ใช้ตกแต่งสถานที่ งานพิธีการ โอกาสต่างๆ สร้างงาน สร้างอาชีพได้ ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566