ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย (ประเภทย่าม) ตามโครงการสืบสานการตำนานฝ้ายงามหนองเงือกครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย (ประเภทย่าม) ตามโครงการสืบสานการตำนานฝ้ายงามหนองเงือกครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือของตำบลแม่แรง ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการมีรายได้ของภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวหัตถกรรมผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก ณ พิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน