ศสค.ลำพูน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ได้แก่พระพุทธรูปประจำศูนย์ฯ (พระมหาลาภศกายมุนี) พระประชาบดี พระนางจามเทวี และศาลตายาย ในการนี้ คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบพวงมาลัยสวัสดีปีใหม่ เพื่อขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่าน เพราะทุกท่านทำเพื่อประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นผลบุญย้อนกลับสู่ตัวของท่านเอง และครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง และร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน