ศสค.ลำพูน ร่วมบูรณาการความร่วมมือ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรมอาชีพในชุมชน บ้านใหม่ล้านนา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ “พิธีสืบชะตาบ้านใหม่ล้านนา 25 ปี แห่งการขับเคลื่อนสู่การจัดการที่ดินที่ยั่งยืน”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และอปท.ท้องถิ่น อบต.ข่วงเปา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรมอาชีพในชุมชน บ้านใหม่ล้านนา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ทำพิธีสืบชะตาบ้านใหม่ล้านนา 25 ปี แห่งการขับเคลื่อนสู่การจัดการที่ดินที่ยั่งยืน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีในกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านใหม่ล้านนา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่