ศสค.ลำพูน ร่วมทำบุญถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ให้ทรงหายจากพระประชวร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ให้ทรงหายจากพระประชวร ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และไถ่ชีวิต โค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน