ศสค.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวและอาหารสุก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565


วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวและอาหารสุก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนวันเข้าพรรษา ได้รับความเมตตามหากุศล (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมบุญตักบาตร และร่วมฟังเทศน์ ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน