ศสค.ลำพูน ร่วมทำกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 “รักความสะอาด ใส่ใจสุขลักษณะ สร้างนิสัย พัฒนาองค์กร”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการขับเคลื่อนดำเนินการกิจกรรม 5 ส ร่วมมือร่วมใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ ห้องทำงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดระเบียบอุปกรณ์สำนักงาน ตามหลักการ 5ส “รักความสะอาด ใส่ใจสุขลักษณะ สร้างนิสัย พัฒนาองค์กร” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน