ศสค.ลำพูน ร่วมทำกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day: รักความสะอาด ใส่ใจสุขลักษณะ สร้างนิสัย พัฒนาองค์กร”


วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ อาคารเรือนนอน อาคารฝึกอาชีพ ห้องทำงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดระเบียบอุปกรณ์สำนักงาน คัดแยกเอกสารราชการ จัดเก็บ หรือทำลาย และปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ตามหลักการ5ส “รักความสะอาด ใส่ใจสุขลักษณะ สร้างนิสัย พัฒนาองค์กร” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน