ศสค.ลำพูน ร่วมต้อนรับ (ท่านสายพิณ พหลโยธิน) กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิศูนย์ฯ ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ (ท่านสายพิณ พหลโยธิน) กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิศูนย์ฯ (ท่านปรีชา สรวิสูตร) ประธานมูลนิธิศูนย์ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีท่านประธานมูลนิธิศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน