ศสค.ลำพูน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผอ.อรียาพร อรุณเนตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผอ.อรียาพร อรุณเนตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน และไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบกรวยดอกไม้คารวะ เพื่อพบปะ ขอพร คำแนะนำจากนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน