ศสค.ลำพูน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชน จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ภาคเหนือ


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มแผนงานและวิชาการ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ภาคเหนือ เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์หน่วยงาน “เป็นองค์กรหนึ่ง ที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” ลดค่าครองชีพ สร้างทักษะอาชีพ มีรายได้อยู่รอดยุคโควิด และได้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น และหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ เพื่อจัดทำเป็นสกู๊ปพิเศษ ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ อย่างทั่วถึงทุกช่วงวัย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน