ศสค.ลำพูน ร่วมงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา และการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566” สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา และการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23- 25 มิถุนายน 2566 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนผู้ประกอบการผ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน