ศสค.ลำพูน ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งสถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ชั้น 2) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร