ศสค.ลำพูน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น รวมถึงในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และยังเป็นวันวิสาขบูชา โดยได้ปลูกต้นไม้รอบบริเวณสนามหญ้า ด้านหลังอาคารแสดงผลิตภัณฑ์เฮือนฮัก072 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน