ศสค.ลำพูน ร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร ปรับภูมิทัศน์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ และสนามหญ้า ได้แก่ ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม และทำความสะอาดกิจกรรม 5 ส บริเวณห้องทำงาน รอบบริเวณศูนย์ฯ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “รักษา : ฟื้นฟู : สร้างเพิ่ม” (National Annual Tree Care Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ของทุกปี “วันนวมินทรมหาราช” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน